Pogoji uporabe

NATURES MENU LIMITED
(podjetje, registrirano v Angliji pod številko 1548073, s sedežem na naslovu: 22–26 King Street, Kings Lynn, Norfolk, PE30 1BL)

Priporočamo, da pred uporabo spletnega mesta podjetja Natures Menu Limited, pošiljanjem e-poštnih sporočil podjetju Natures Menu Limited (»Natures Menu«) ali oddajanjem člankov, anket ali kakršno koli drugo komunikacijo, preberete to Pravno obvestilo.

POGOJI UPORABE IN ZAKONSKE OMEJITVE, OPOZORILO: PRED UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA PODJETJA NATURES MENU NATANČNO PREBERITE TE POGOJE UPORABE. Z UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA SOGLAŠATE S TEMI POGOJI UPORABE.

Avtorske pravice
Podjetje Natures Menu Ltd. bodisi ima v lasti pravice intelektualne lastnine za osnovni HTML, besedilo, slike, zvočne posnetke, videoposnetke, programsko opremo in drugo vsebino (skupno imenovano »vsebina«), ki vam je na voljo na tem spletnem mestu, ali pa je pridobilo dovoljenje imetnika intelektualne lastnine za uporabo te vsebine na tem spletnem mestu. Razen kot je opredeljeno v teh pogojih uporabe, podjetje Natures Menu Ltd. prepoveduje ponovno distribucijo ali kopiranje katere koli vsebine na tem spletnem mestu brez izrecnega pisnega soglasja. Podjetje Natures Menu Ltd. vam s tem daje pooblastilo, da strani tega spletnega mesta prikazujete na računalniku, jih prenašate in tiskate skladno z naslednjimi določbami:

(1) da vsi iztisi vsebujejo obvestilo o avtorskih pravicah;
(2) da informacij na noben način ne boste spreminjali;
(3) da boste vsebino uporabljali izključno za osebne izobraževalne in nekomercialne namene ter je ne boste ponovno distribuirali, oddajali ali kopirali v druge medije.
Blagovna znamka
Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (skupno imenovano »blagovne znamke«), ki so prikazani na tem spletnem mestu, kar med drugim vključuje »natures:menu«, so registrirane in neregistrirane blagovne znamke podjetja Natures Menu Ltd. in drugih podjetij. Ničesar na tem spletnem mestu ni mogoče razlagati kot dajanje kakršne koli licence ali pravice, z implikacijo, pravnim določilom ali katerim koli drugim načinom, za uporabo katere koli blagovne znamke, ki je prikazana na tem spletnem mestu brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Natures Menu Ltd. ali tretje osebe, ki lahko ima v lasti blagovne znamke, prikazane na tem spletnem mestu. Vsakršna zloraba blagovnih znamk ali kakršne koli druge vsebine na tem spletnem mestu je strogo prepovedana.
Oddajanje člankov
Podjetje Natures Menu Ltd. si pridržuje pravico do urejanja ali spreminjanja namena ali ponovne objave vseh člankov, ki jih iz kakršnega koli vzroka prejme prek katerega koli medija, če ob tem ustrezno navede avtorstvo. Navajanje avtorstva je opredeljeno kot avtorjevo ime in, če je mogoče, avtorjevo spletno mesto in/ali e-poštni naslov, ko so takšni podatki vključeni v posredovanem članku. Podjetje Natures Menu Ltd. članke, ki jih prejme, objavlja izključno po lastni presoji.
Zunanje povezave
Spletno mesto podjetja Natures Menu Ltd. Products lahko vključuje povezave (hiperbesedilo) do drugih nepovezanih spletnih mest. Povezavam do teh spletnih mest sledite izključno na lastno odgovornost. Podjetje Natures Menu Ltd. ni pregledalo vseh vsebin na povezanih spletnih mestih, zato ni odgovorno za nobeno vsebino na takšnih povezanih spletnih mestih. Nobene povezave (hiperbesedila), ki je na tem spletnem mestu, si ni mogoče razlagati kot podporo podjetja Natures Menu Ltd. kateremu koli povezanemu spletnemu mestu.
Promocije
Vsakršne promocijske vsebine na tem spletnem mestu so predmet razpoložljivih zalog. Podjetje Natures Menu Ltd. si pridržuje pravico, da kadar koli in brez obvestila prekliče ali spremeni kakršne koli promocijske vsebine.
Uporaba tega spletnega mesta
Dostop
Skladno s temi pogoji uporabe lahko dostopate do tega spletnega mesta, zato morajo biti vsakršna naročila katerih koli izdelkov, ki jih oddate vi ali druga oseba v vašem imenu, povsem skladna s temi pogoji uporabe.
Nagradne igre
V nagradni igri lahko na en e-poštni naslov sodeluje ena oseba.
Zmagovalci bodo izbrani naključno na dan, ki je naveden v nagradni igri (v 72 urah po zaključku nagradnega žrebanja).
Zmagovalci bodo prejeli e-poštno obvestilo. Glede zadevnega nagradnega žrebanja ne boste prejeli nobene nadaljnje korespondence.
Podjetje Natures Menu si pridržuje pravico do podaljšanja roka za sodelovanje v nagradni igri brez obvestila. To storimo izključno po lastni presoji.
Pravico imamo objaviti namena nagrajencev. Zmagovalci dajo podjetju Natures Menu nepreklicno pravico za uporabo njihovega imena za promocijske namene v prihodnosti.
Novi tekmovalci soglašajo, da lahko s sodelovanjem v nagradni igri podjetje Natures Menu njihove osebne podatke shranjuje in drugače obdeluje za namene izvajanja nagradne igre ter trženje in pošiljanje ponudb in drugih informacij.
Podatke za stik bo podjetje Natures Menu uporabljalo samo za trženje v prihodnosti in jih ne bo prodajalo tretjim osebam.
Politika nične strpnosti
Uporabe kletvic, verbalnih groženj in žaljivega jezika ne bomo tolerirali, in takšno vedenje bo vodilo v preklic vašega naročila. To velja za telefonsko, e-poštno in osebno komunikacijo.